Praat mee over de Duurzaamheidsroute A35

Duurzaamheidsroute A35 kan energie opwekken voor 25.000 huishoudens

De Duurzaamheidsroute A35 kan naar verwachting minimaal 75 GWh tot maximaal 100 GWh aan energie opwekken. Dat is genoeg voor zo’n 25.000 tot 35.000 huishoudens in Twente. Dat blijkt uit een verkenningsrapport dat is vastgesteld door de colleges van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden, gedeputeerde staten van de provincie Overijssel en de besturen van Rijkswaterstaat, Waterschap Vechtstromen en netbeheerder Enexis.

Deze samenwerkingspartners gaan nu verder met het uitwerken van de ideeën uit het verkenningsrapport. Het project is onderdeel van het landelijke pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie langs rijkswegen’ in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Uit de verkenning blijkt dat de gronden langs de rijkswegen A35 en een deel van de A1 geschikt zijn voor zonnevelden. Het gaat om bermen langs de 35 km lange N35/A35 van Nijverdal naar Enschede en het deel A1 binnen de gemeentegrenzen van Hengelo. 

Samen met omgeving
De samenwerkingspartners hebben afgelopen jaar in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn. Daarbij hebben zij ook de omgeving nauw betrokken via (online) bijeenkomsten en een digitale enquête via de website www.duurzaamheidsrouteA35.nl. Ideeën, vragen en wensen zijn waar mogelijk meegenomen in de verkenningsfase. De eerste, voorlopige ontwerpen zijn per gemeente terug te vinden op www.duurzaamheidsrouteA35.nl. 

Hoe nu verder?
Nu is het tijd voor de planfase. Het verkenningsrapport vormt het uitgangspunt voor de uitwerking. In de uitwerking moet duidelijk worden welke landschappelijke invulling nodig is en welke planning daarbij hoort. Met andere woorden; het ontwerp voor de Duurzaamheidsroute A35 wordt concreter. Dat duurt ongeveer een jaar. Ook in deze fase vragen de gemeenten, provincie, waterschap Rijkswaterstaat en Enexis aan de omgeving om mee te denken over de uitwerking en uitvoering. De partners borduren voort op eerdere gesprekken en opmerkingen en kijken naar eventuele nieuwe ideeën en kansen. 


Twentse samenwerking
De Duurzaamheidsroute A35 is een gezamenlijk pilotproject van 6 gemeenten (Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden) met Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf, de Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en Enexis. Uit eerdere gesprekken over de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) blijkt dat er een sterke voorkeur is voor de opwek van duurzame energie langs rijkswegen. Lees meer over de Duurzaamheidsroute A35 via www.duurzaamheidsrouteA35.nl

Duurzame energie opwekken wordt steeds belangrijker. We willen met z’n allen minder broeikasgas, zoals CO2, uitstoten en meer energie duurzaam opwekken. Broeikasgassen zorgen mede voor de opwarming van de aarde. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het leven op aarde. Daarom zijn er wereldwijd, landelijk, maar ook regionaal afspraken gemaakt om duurzame energie op te wekken. 

Meer achtergrond
Hernieuwbare energie op rijksgrond
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Rijksoverheid – waar mogelijk – de gronden die in haar bezit zijn, beschikbaar stelt voor het duurzaam opwekken van hernieuwbare energie. Centrale en decentrale overheden werken daarom samen op 10 locaties in Nederland om rijksgronden beschikbaar te stellen voor het opwekken van zonne- en/of windenergie. De Twentse Duurzaamheidsroute A35 is één van deze pilots. Meer informatie over de pilots in Nederland staat op www.energieoprijksgrond.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de Duurzaamheidsroute A35? Abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Bekijk het vastgesteld 

Verkenningsrapport 

 Klik op de onderstaande knop om het definitieve Verkenningsrapport met bijlagen te bekijken.

Definitief Verkenningsrapport

 

  Bijlagen bij het definitief Verkenningsrapport  

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de Duurzaamheidsroute A35? Abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


Waarom de  duurzaamheidsroute? ›
 

           

 


 


Praat mee ›                              

 
 

     
 

 

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.