Agenda Borne

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda Borne","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"228694"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Gemeente Borne

‘Duurzame elektriciteit gaan we zelf opwekken in Borne, dit doen we voor onze eigen gebouwen, maar ook voor de regionale opgave. We werken in een eerste fase tot 2030 aan kleinschalig en grootschalig zon op dak, zonnevelden en windenergie’. Dit is een doorkijk uit de Energievisie van Borne naar grootschalige opwek van duurzame energie voor 2050. 'Voor 2030 vinden we het realistisch om minimaal 40% van ons eigen totale stroomgebruik in Borne zelf duurzaam op te wekken.'

De Energievisie van Borne

We staan voor de grote uitdaging om energie te besparen, van het aardgas af te gaan en elektriciteit duurzaam op te wekken. Zo willen we de klimaatverandering een halt toeroepen. In de Energievisie van Borne staat beschreven hoe we meedoen. Het verduurzamen van onze samenleving en van onze economie is eigenlijk geen vrije keuze meer. De gemeenteraad van Borne kijkt in haar raadsakkoord 2018-2022 vooruit op de verduurzamingsopgave die we in Borne met elkaar moeten realiseren. Zij heeft gevraagd om een Energievisie voor Borne, waarin Borne zich uitspreekt voor een CO2 -neutrale samenleving in 2050 en waarin de route beschreven wordt hoe we dit met elkaar gaan doen.

Meedoen en luisteren naar inwoners

Op 11 februari 2020 is er een bewonersavond georganiseerd in het Kulturhus van Borne waar in totaal 85 inwoners aanwezig waren. Tijdens deze avond stond vraag centraal: hoe gaat Borne haar elektriciteit duurzaam opwekken en waar liggen de kansen? Inwoners gaven duidelijk aan dat zij vooral kansen voor zon en/of windprojecten zien in aansluiting op de infrastructuur (langs de A35). Met onder meer deze input heeft Borne de kansen voor grootschalige opwekken van zon en wind vormgegeven. Het uitgangspunt in Borne blijft is dat belanghebbenden in de gemeente moeten kunnen meepraten over initiatieven voor grootschalige opwek van duurzame energie.

Samenwerken

Met het pilotproject Duurzaamheidsroute A35 geven we gehoor aan de stem van de inwoners van de gemeente Borne én vullen we een deel van de regionale opgave voor Twente in. Samen met nog 5 gemeenten verkennen we nu het project. We blijven het belangrijk vinden wat de inwoner van onze gemeente vindt. Daarom nodigen we inwoners uit om mee te praten en mee te doen.

Cookie-instellingen