Agenda Hellendoorn

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda Hellendoorn","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Gemeente Hellendoorn

De gemeente Hellendoorn zet in op duurzaamheid. In 2030 willen we in onze gemeente minimaal 30% van het totale elektriciteitsverbruik van alle inwoners en ondernemers duurzaam opwekken. We gaan allereerst ons energieverbruik beperken. Maar ook gaan we duurzame energie opwekken. Dit is heel hard nodig, omdat we op dit moment teveel CO2 uitstoten, met opwarming van de aarde tot gevolg. 

Samen met inwoners en bedrijven

Hellendoorn heeft ingezet op een aanpak waarbij inwoners en bedrijven een actieve rol hebben. In de (buiten)gebieden zijn energiewerkgroepen aan de slag gegaan: voor en door de gemeenschap. Zij hebben samen een plan gemaakt voor de energietransitie, dat aansluit bij de wensen van de inwoners in het gebied. Ook geven zij binnen de kaders van de RES advies over het concrete initiatieven voor grootschalige opwek in hun gebied. Je hebt dan als gemeenschap niet alleen de lasten, maar ook de lusten. De gebiedsaanpak zorgt voor draagvlak voor de energietransitie en is uniek in Twente en in Nederland. 


Duurzaamheidsroute A35

Het idee voor het duurzaamheidsscherm langs de N35 is ontstaan vanuit een initiatief van bewoners in de Kruidenwijk en Nijverdal Oost. Hun idee: een wand bestaande uit zonnepanelen in de berm langs de N35. De zonnepanelen gaan voor een heel aantal gezinnen duurzame energie opwekken. Naast Hellendoorn en Wierden doen ook de andere gemeenten langs de A35 mee. De gemeente Hellendoorn vindt het belangrijk dat de omgeving bij de ontwikkeling van de Duurzaamheidsroute A35  mee kan denken en doen. We nodigen u hiervoor van harte uit! Denk met ons mee en geef uw mening of idee door. 


 

 

Cookie-instellingen