Interactief bouwstenendocument

Rijkswaterstaat heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om zonneparken en natuur te combineren en welke bouwstenen er zijn om deze combinatie succesvol te laten zijn.

Daarvoor heeft Rijkswaterstaat Royal HaskoningDHV ingeschakeld. Op basis van literatuuronderzoek, expertmeetings en praktijkervaringen is er toegewerkt naar een interactief bouwstenendocument. Met het onderzoek is meer inzicht verkregen in de vele variabelen die van invloed kunnen zijn op de interactie van natuur en zonneparken. Nader onderzoek is nodig om tot verdere aanscherping te komen. In het interactieve document worden aandachtspunten genoemd, waaraan ‘bouwstenen’ zijn gekoppeld die bijdragen aan een positieve invloed op de biodiversiteit bij zonneparken.

Bekijk ook

Cookie-instellingen